Miesiąc: Marzec 2013

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Złotoryja

Powiat złotoryjski, z siedzibą w mieście Złotoryja, charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim. W styczniu 2013r. przekraczała ona o ponad 14 procent średnią stopę bezrobocia województwa i wynosiła 28,4%. Wśród bezrobotnych powiatu przeważają mężczyźni (51%), a wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  Praca …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Zgorzelec

Zgorzelec to przygraniczne miasto stanowiące siedzibę powiatu zgorzeleckiego. Od zachodu graniczy z niemieckim miastem powiatowym Görlitz.  Zgorzelec jest członkiem Związku Miast Polski, jego powierzchnia wynosi 15,9km2, a jego liczba mieszkańców to ponad 32 tysiące osób. 40% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 3% użytki leśne. Stopa bezrobocia powiatu zgorzeleckiego, na tle …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie są miastem powiatowym, siedzibą powiatu ząbkowickiego. Miasto znajduje się w południowej części województwa dolnośląskiego, 65 km od centrum Wrocławia. Ząbkowice Śląskie zajmują powierzchnię 13,6 km2 i są zamieszkałe przez 16,5 tysiąca osób. Sytuacja na ząbkowickim rynku pracy Praca Ząbkowice Śląskie nie należy do najkorzystniejszych, o czym świadczy duży …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wrocław

Wrocław jest największym miastem województwa dolnośląskiego, w którym swoje siedziby mają władze zarówno powiatu wrocławskiego, jak i województwa. Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce – ok. 630 tys. mieszkańców oraz piątym pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław znany jest ze swoich walorów turystycznych i kulturalnych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wołów

Wołów jest miastem powiatowym, leżącym w północnej części województwa dolnośląskiego, 50 km od centrum Wrocławia w kierunku północno-zachodnim. Miasto zajmuje powierzchnię 18,5 km2 i jest zamieszkałe przez 12,5 tysięcy osób. W krajobrazie miasta dominują pola uprawne, łąki i lasy. Stopa bezrobocia powiatu wołowskiego należy do najwyższych w województwie. Według danych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Wałbrzych

Miasto Wałbrzych jest siedzibą powiatu wałbrzyskiego, cechującego się największym odsetkiem osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim. Tak trudna sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy (Praca Wałbrzych) wiąże się z faktem, że w latach 90’ zamknięto trzy główne miejsca pracy w regionie – kopalnie węgla kamiennego. Od tego czasu realizowane przez władze powiatu …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Trzebnica

Miasto Trzebnica jest siedzibą powiatu trzebnickiego, znajdującego się w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Co ciekawe, Trzebnica prawa miejskie nabyła już w 1250 roku. Populacja miasta wynosi 12,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia to 8,4 km2. 52,67% mieszkańców miasta stanowią kobiety. Sytuacja na trzebnickim rynku pracy jest porównywalna z sytuacją innych …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Świdnica

Świdnica to miasto położone na Dolnym Śląsku w powiecie świdnickim, w odległości około 50 km od centrum Wrocławia w kierunku południowo-zachodnim. Świdnica jest siódmym co do wielkości miastem województwa, zajmuje powierzchnię 21,7 km2 i zamieszkuje ją 60 tysięcy osób. Na koniec stycznia 2013r. w powiecie świdnickim w Powiatowym Urzędzie Pracy …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Środa Śląska

Środa Śląska jest dziesięciotysięcznym miastem powiatowym, siedzibą powiatu średzkiego, zajmującym powierzchnię 15 km2. Miasto znajduje się w centralnej części województwa dolnośląskiego, 32 km na zachód od centrum Wrocławia. Przez miasto przepływa rzeka Średzka Woda, dopływ Odry. Środa Śląska (Praca Środa Śląska) jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu średzkiego, dlatego stanowi jego …

praca dolnośląskie
Posted on: Marzec 5, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Strzelin

Siedzibą powiatu strzelińskiego jest niewielkie miasteczko Strzelin, zajmujące powierzchnię 10,4 km2, którego populacja wynosi 12 tysięcy osób. Strzelin położony jest 40 km na południe od Wrocławia. Co ważne, w mieście znajduje się Podstrefa Strzelin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. Stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim na tle innych regionów województwa …