Diagnosta ds. energetyki (Sekcja Eksploatacji)


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Diagnosta ds. energetyki (Sekcja Eksploatacji)

Legnica
Numer referencyjny:
WZ/IZ/336/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzorowanie konserwacji i napraw urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń w zakresie: rejestracji usterek i awarii, potwierdzania ilości i zasadności zużytych materiałów, przy robotach nie wymagających udziału inspektora nadzoru, ewidencji pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej obiektów znajdujących się na stanie sekcji eksploatacji, kontrola jakości prac konserwacyjnych zleconych,
 • wnioskowanie doraźnych zleceń na usuwanie usterek i nieprawidłowości w urządzeniach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych,
 • nadzór nad właściwym i racjonalnym wykorzystaniem paliw i energii oraz analiza zużycia energii,
 • nadzór nad przygotowaniem urządzeń do pracy w warunkach zimowych i specjalnych,
 • udział w odbiorach inwestycyjnych,
 • sporządzanie harmonogramów badań elektronarzędzi będących na stanie Sekcji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, 
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z energetyką, 
 • wiedza zawodowa w zakresie energetyki, elektroenergetyki, diagnostyki i eksploatacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

TOP