Elektryk budowlany


Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
Elektryk budowlany
Miejsce pracy: Oława
Numer: StPr/23/0038
OBOWIĄZKI:
• organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniemprzepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochronyprzeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii;• wykonywanie przyłączy i instalacji elektrycznych tymczasowych,umożliwiających realizację prac budowlanych;• wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanychzgodnie z dokumentacją techniczną;• wykonywanie instalacji elektrycznych zewnętrznych,teletechnicznych i odgromowych;• kontrolowanie na bieżąco jakości wykonywanych prac, w tymkontrolowanie funkcjonalności instalacji, usuwanie usterek;• przygotowywanie do odbioru i uruchomienia instalacjielektrycznych;• wykonywanie pomiarów pomontażowych (odbiorczych) instalacjielektrycznych i skuteczności zastosowanych ochronprzeciwporażeniowych;• wykonywanie
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Uprawnienia: Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Uprawnienia: doświadczenie na podobnym stanowisku nie mniej jak 6 miesięcy

Miejsce pracy:

Oława


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie

APLIKUJ TERAZ

TOP