Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ząbkowice Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 116787

Warunki pracy

1.    Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


2.    Praca w biurze i w terenie.


3.    Wykonywanie zadań pod presją czasu.


4.    Kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym.


5.    Kontakt z trudnym klientem, zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Bada zwierzęta rzeźne i mięso zwierząt łownych.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nnad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi sprawy związane ze spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w podmiotach produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego (system HACCP)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

TOP