Kierownik dyspozytorni medycznej


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Kierownik dyspozytorni medycznej
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/0709
OBOWIĄZKI:
1) odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznej,2) opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych,3) opracowuje planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 25a ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,4) przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,5) pełni nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,6) dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,7) jest przełożonym dyspozytorów medycznych. Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 77 31 521, osobisty.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne, kierunek: Pięlęgniarstwo lub ratownictwo medyczne


Wymagania inne:

1) znajomość przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 882), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 2018 rok, poz. 2001 ze zm.),2) ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata wymaganego dla ratownika medycznego, posiadanie i udokumentowanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,3) w przypadku posiadania wyższego niż 5-letnie doświadczenia w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego, posiadanie zatwierdzonych książeczek doskonalenia zawodowego, 4) dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, obsługi poczty elektronicznej

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

6 750 - 7 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we WrocławiuTOP