Referent / Referentka ds. ewidencji aparatury i obsługi administracyjnej


Dział Aparatury Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Referent / Referentka ds. ewidencji aparatury i obsługi administracyjnej
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DA/R/74/2022

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjną oraz ewidencję aparatury, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w Dziale Aparatury.

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie rejestru zamówień do MNiSW dot. 0% stawki VAT oraz prowadzenie procedury uzyskania zaświadczeń z MNiSW,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przygotowywanie dokumentacji, przekazywanie jej do dekretacji oraz archiwizowanie zgodnie z bieżącymi potrzebami działu,
 • gospodarowanie środkami trwałymi ( aparaturą i urządzeniami) oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi będącymi w użytkowaniu administracji uczelni,
 • prowadzenie bieżącej rejestracji, ewidencji aparatury i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w książkach inwentarzowych,
 • opracowywanie i przekazywanie dokumentów źródłowych związanych z ewidencją aparatury i urządzeń,
 • ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja informatycznej bazy danych środków trwałych w tym wartości niematerialnych i prawnych,
 • wypożyczanie na podstawie rewersów mienia (maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzenie ewidencji rewersów,
 • uaktualnianie rewersów urządzeń i aparatury, w tym wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu jednostek organizacyjnych uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzorowanie właściwego wykorzystywania powierzonego mienia celem określenia dalszej przydatności, sprzedaży, kasacji i przekazania do utylizacji,
 • odbiór zbędnej aparatury i urządzeń od jednostek organizacyjnych uczelni i właściwe jej zabezpieczenie w trakcie odbioru i przewozu przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentacji odbioru zbędnej aparatury i urządzeń z jednostek organizacyjnych uczelni,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie swojej działalności.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej oraz obsługi programy TETA-Edu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • odpowiedzialność, dokładność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (13-tka, dofinansowanie do wypoczynku).
Wszystkie CV powinny zawierać poniższą klauzulę RODO *:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

* CV nie zawierające powyższej klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.
APLIKUJ TERAZ

TOP