Referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lubin
Ogłoszenie o naborze Nr 69080

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 94 w Lubinie
•Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych
•Wejście do budynku od strony ul. Marii Skłodowskiej Curie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
•Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
•Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
•Zaplecze socjalne

Oferujemy:
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3454,33 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • •Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności
 • •Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu efektywnego egzekwowania zaległości
 • •Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności
 • •Inicjowanie i branie udziału w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz przed sądami w celu realizacji zadań wierzyciela
 • •Wydawanie zaświadczeń dot. pomocy publicznej oraz ewidencjonowanie udzielonej pomocy w systemach informatycznych celem zapewnienia bieżącej informacji o udzielonej pomocy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP