Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnychUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty
ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych
w Zespole Przygotowania Inwestycji i Remontów
w Dziale Inwestycji i Remontów

Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: specjalista 97.ZPIR.AW
Nazwa stanowiska: specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba etatów: 1
 
 
Główne obowiązki
 • Nadzór nad procesem opracowania dokumentacji projektowych w branży sanitarnej na potrzeby inwestycji i remontów w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie prac wstępnych i przygotowawczych, analiza potrzeb i możliwości realizacji prac remontowych, wskazanie wstępnego zakresu opracowania dokumentacji projektowej.
 • Udział w procedurze wyboru Projektanta, przygotowanie materiałów i dokumentów formalnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i zamówienia usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy współpracy z Biurem Zamówień Publicznych UWr, w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Nadzór i koordynacja procesu projektowego miedzy Projektantem, a Użytkownikiem obiektu.
 • Nadzór nad procesem uzyskiwania niezbędnych uzgodnień na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (uzgodnienia z dostawcami mediów, organami administracji publicznej, itp.).
 • Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej, sprawdzenie jej kompletności oraz zgodności wykonania zgodnie z umową, ustaleniami i uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie jej opracowywania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów celem pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpraca z Zespołem Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego w trakcie realizacji remontów i inwestycji.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, oraz specjalistycznych programów typu AutoCad oraz umiejętność sprawdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży instalacji sanitarnych.
 • Znajomość procedur, trybów i przepisów dotyczących uzgodnień i postępowań administracyjnych.
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Kodeks administracyjny, Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju.
 • Samodzielność, pracowitość, stanowczość i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, umiejętności negocjacyjne.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i kreatywność.
Wymagania pożądane
 • Znajomość całego procesu inwestycyjnego.
 • Wytrwałość, skrupulatność, dokładność i cierpliwość.
 • Uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu i/lub realizacji inwestycji w branży sanitarnej.
 • Umiejętność wstępnego szacowania kosztów inwestycji.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP