Specjalista


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 98345

Warunki pracy

Zagrożenie dla zdrowia drobnoustrojami , kurzem , brak windy ,odpowiednio dostosowane toalety

Zakres zadań

 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Prowadzenie biblioteki zakładowej
 • Sporządzanie i aktualizacja baz danych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archiwistyczne lub średnie, technik archiwista
przeszkolenie archiwistyczne co najmniej I stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku archiwista
 • znajomość systemów Microsoft, pakietów biurowych, obsługa skaner
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP