Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zgorzelec
Ogłoszenie o naborze Nr 69388

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy – 4 kondygnacje (4 kondygnacja pomieszczenia nieużytkowe)
•Budynek posiada windę
•Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
•Toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych
•Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych
•Pomieszczenie socjalne na każdej kondygnacji

OFERUJEMY:
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,74) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • •Prowadzenie postępowań podatkowych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego;
 • •Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania;
 • •Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym;
 • •Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej;
 • •Ewidencjonowanie wydanych rozstrzygnięć w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP