Starszy referent


Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117020

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon, niszczarka.

Zakres zadań

 • sporządzanie i aktualizacja wykazów mienia i sprzętu kwaterunkowego w placówce oraz prowadzenie dokumentacji ewidencji mienia i sprzętu w celach ewidencyjnych;
 • prowadzenie ewidencji artykułów biurowych i sanitarnych, sporządzanie zapotrzebowań w tym zakresie, racjonalne wydawanie materiałów użytkownikom w celach ewidencyjnych;
 • sporządzanie wniosków o zwrot kosztów dojazdów, rozliczania ryczałtów za wykonywane zadania poza granicami RP celem prawidłowego ich wykonania;
 • sporządzanie okresowych zestawień i dokonywanie rozliczeń materiałowych oraz należności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celach ewidencyjnych;
 • wykonywanie bieżących dokumentów w celu właściwego zabezpieczenia działań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dokładność, rzetelność, sumienność;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy ;
 • znajomość technik biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa;
 • znajomość urządzeń telekopiowych, faksowych i transmisji danych;
 • czytelny charakter pisma;
APLIKUJ TERAZ

TOP