Starszy specjalista


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114207

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Praca w terenie

 • Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową

 • Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie)

 • Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych

 • Dojazd na piętra dźwigiem osobowym

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 • Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)

 • Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania związane z utrzymaniem, rozwojem oraz obsługą systemów do analizy kryminalnej (MERCURE i inne), systemów informacji geograficznej (GIS, Mapa Zagrożeń i inne) oraz innych systemów wsparcia, wykorzystywanych w jednostkach organizacyjnych KAS oraz w ramach zawartych porozumień z innymi resortami i służbami w celu realizowania zadań Centrum Kompetencyjnego w zakresie analizy kryminalnej
 • Zapewnia długoterminową realizację zdań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem analizy kryminalnej, systemów informacji geograficznej i innych systemów wsparcia w celu prawidłowej realizacji zadań komórki w zakresie właściwości KAS
 • Monitoruje i wdraża nowe rozwiązania i standardy dotyczące analizy kryminalnej, systemów informacji geograficznej i innych systemów wsparcia w celu zwalczania przestępczości ekonomicznej
 • Współpracuje z organami ochrony porządku prawnego, innymi służbami i instytucjami w zakresie analizy kryminalnej w celu zwalczania i zapobiegania przestępczości
 • Wspiera czynności analitycznych realizowanych z zastosowaniem analizy kryminalnej, systemów informacji geograficznej (GIS) i innych systemów wsparcia w celu rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze w obszarze informatyki lub bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących administrowania systemami informatycznymi
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość zasad zarządzania projektami
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej-powykonawczej lub projektowej
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującego w resorcie finansów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
APLIKUJ TERAZ

TOP