województwo dolnośląskie krótka charakterystyka regionu

Województwo dolnośląskie jest jednym z 16 województw RP, utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. Województwo obejmuje swym zasięgiem historyczne tereny Dolnego Śląska oraz wschodnie Łużyce Górne i znajduje się w południowo-zachodniej części Polski. Powierzchnia zajmowana przez województwo to ok. 19,5 tysiąca km2, a jego populacja wynosi 2,9 miliona osób. Stolicą i zarazem największym miastem województwa jest Wrocław, który jest czwartym miastem Polski pod względem liczby mieszkańców.

Województwo dolnośląskie dzieli się na 26 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu: Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych i Wrocław. Miasta te stanowią jednocześnie największe ośrodki miejskie w województwie.

Województwo dolnośląskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju – na jego terenie znajdują się zarówno wysoko rozwinięte gospodarczo i ekonomicznie aglomeracje miejskie, jak i niezurbanizowane, wiejskie tereny nastawione na produkcję rolniczą. Podstawą gospodarki województwa dolnośląskiego jest przemysł wydobywczy, energetyczny i hutniczy. Największymi ośrodkami przemysłu w województwie są Wałbrzych i Głogów. W Głogowie od wielu lat prym wśród innych sektorów gospodarki wiedzie hutnictwo miedzi reprezentowane przez Hutę Miedzi Głogów, zatrudniającą 20% aktywnych zawodowo osób w regionie. W Wałbrzychu jako pozostałość świetnie prosperującego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego funkcjonuje kopalnia Victoria. Ponadto, województwo dolnośląskie to także miejsce rozwoju przemysłu odzieżowego, włókienniczego, rolno-spożywczego, budowlanego, maszynowego i wielu innych, zlokalizowanych głównie na obszarach dolnośląskich stref ekonomicznych.

Pod względem poziomu bezrobocia, województwo dolnośląskie zajmuje 5 miejsce wśród województw  z najniższą stopą bezrobocia. Na koniec stycznia 2013r. odsetek osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie wynosił 14,3% czyli o 0,1% więcej niż średnia stopa bezrobocia w całej Polsce.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *