Praca w dolnośląskim

ZNAJDŹ PRACĘ W DOLNOŚLĄSKIM!

Codziennie nowe oferty pracy z miast województwa dolnośląskiego.
Przeglądaj ogłoszenia pracodawców i podejmij pracę najlepszą dla Ciebie.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ŻYCIE, NAUKA, PRACA

Województwo dolnośląskie to rejon, który w odróżnieniu od innych województw nie wyludnia się w zastraszającym tempie. Rozwija się ono prężnie pod względem gospodarczym, a poza tym jest miejscem atrakcyjnym dla studentów i osób, które pragną piąć się po szczeblach kariery. Bezrobocie spada, a w ośrodkach miejskich takich jak Wrocław, bez pracy pozostają tylko ci, którzy pracować nie chcą.

O wyjątkowości Wrocławia świadczy również fakt, że w 2016 roku zyskał on miano Europejskiej Stolicy Kultury i kilkukrotnie znalazł się na liście 100 miast najlepszych do życia. Z kolei w 2018 roku Wrocław okazał się zwycięzcą międzynarodowego konkursu na najlepszą europejską destynację turystyczną. Szacuje się, że w ciągu roku do stolicy Dolnego Śląska przybywa nawet 5 milionów turystów.

Region przyciąga nie tylko turystów, ale też inwestorów. Dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów kraju, a branże przodujące pod tym względem to motoryzacja, elektrotechnika, elektromechanika i tworzywa sztuczne. Ważną rolę odgrywa także przemysł wydobywczy.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

dzięki wyjątkowej przyrodzie i zabytkom, a także wydarzeniom kulturalnym.

NOWOCZESNA GOSPODARKA

rozwija się przemysł, powstaje coraz więcej międzynarodowych firm.

WYSOKI POZIOM URBANIZACJI

poziom urbanizacji jest dużo wyższy niż w innych rejonach kraju, a to oznacza, że przeważają mieszkańcy miast.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY

ZNAJDŹ PRACĘ Z NAMI!

Przeglądaj najnowsze ogłoszenia z województwa dolnośląskiego.

RYNEK PRACY

BRAKI KADROWE, ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY

Największe braki kadrowe w województwie dolnośląskim odnotowuje branża budowlana, gastronomiczna, medyczna oraz sektor usług. Pracodawcy napotykają trudności w związku z zatrudnieniem wykwalifikowanych robotników, a także barmanów, cukierników, szefów kuchni czy wędliniarzy. Brakuje pielęgniarek i położnych, a w usługach wakaty czkają na fryzjerów, fizjoterapeutów, masażystów oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Braki kadrowe występują też w oświacie. W związku z tym, że coraz silniejszy jest trend wskazujący na potrzebę powrotu do kształcenia zawodowego, brakuje obecnie nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a także nauczycieli języka angielskiego.

Ze znalezieniem etatu problemów nie powinni też mieć fachowcy tacy jak tynkarze, brukarze, spawacze, magazynierzy czy spedytorzy. Wśród zawodów deficytowych znajduje się również elektryk, inżynier budownictwa, kierownik do spraw produkcji, dekarz oraz księgowy.

Osoby mające trudności w znalezieniu zatrudnienia powinny udać się do Wrocławia, gdyż to właśnie w stolicy województwa bezrobocie jest najniższe. Do deficytowych zawodów w aglomeracji wrocławskiej zaliczamy m.in. pracowników branży informatycznej, inżynierów oraz specjalistów, a także pracowników obsługi ruchu lotniczego.

ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE W IT

pracodawcy poszukują m.in. programistów, testerów oraz grafików.

DEFICYT FACHOWCÓW

odczuwalny jest zwłaszcza w branży budowlanej, w gastronomii oraz w przemyśle.

DUŻA FLUKTUACJA KADR

specjaliści i managerowie z dużych miast często zmieniają miejsca pracy.

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW

Lista zawodów deficytowych w porównaniu do lat poprzednich się wydłuża, a bezrobocie maleje.

  • Odpowiedzią na potrzeby dolnośląskiego rynku pracy jest gotowość do zatrudniania obcokrajowców.
  • W czasach rynku pracownika, to już nie tylko Ukraińcy, którzy zapełniają lukę kadrową w budownictwie czy przemyśle.
  • W ośrodkach miejskich jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe firmy outsourcingowe oraz informatyczne z zagranicznym kapitałem.
  • Tego rodzaju przedsiębiorstwa szukają specjalistów dużo dalej niż w Europie Środkowo-Wschodniej.

CO LICZBY MÓWIĄ O WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM?

19 946,7 km²

powierzchnia

2,9 mln

mieszkańców

5,2%

stopa bezrobocia

5 361 zł

przeciętne wynagrodzenie brutto

POTENCJAŁ GOSPODARCZY - INWESTYCJE

Główne filary dolnośląskiej gospodarki to usługi, przemysł i handel. Zatrudnienie w usługach i handlu systematycznie wzrasta, a we Wrocławiu rozwija się sektor usług biznesowych.

Jednak największy udział w generowaniu przychodów mieszkańców województwa dolnośląskiego ma przemysł oparty na branży samochodowej, produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych oraz przetwórstwie metali. Silny jest także lokalny przemysł miedziowy.

Warto wspomnieć, że poza zakładami przemysłowymi i międzynarodowymi koncernami, większość podmiotów gospodarczych w dolnośląskim to mikroprzedsiębiorstwa.

STREFY EKONOMICZNE

Na obszarze województwa dolnośląskiego znajdują się cztery specjalne strefy ekonomiczne (Kamiennogórska, Legnicka, Tarnobrzeska, Wałbrzyska).

Działają tu również izby gospodarcze, parki technologiczne, centra transferu technologii, ośrodki doradztwa, agencje rozwoju, stowarzyszenia oraz instytucje finansowe.

Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest wysoka, a przy tym dolnośląskie notuje dodatnie saldo migracji, co jest rzadkością w większości województw.

OŚRODEK STUDENCKI

Wrocław daje widoki na przyszłość młodym ludziom. Jest to trzeci co do wielkości w kraju ośrodek akademicki, a około 150 tysięcy studentów podjęło tutaj naukę na studiach stacjonarnych.

  • Do najbardziej znaczących uczelni państwowych zalicza się Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Akademię Sztuk Pięknych im. Tadeusza Gepperta, a także Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Poza tym na terenie miasta działa wiele uczelni niepublicznych oraz ośrodków badawczych.
  • Na Dolnym Śląsku studiować można także w Legnicy, Wałbrzychu, Świdnicy, Jeleniej Górze, Głogowie, Polkowicach i Lubinie.

TURYSTYKA

Dolny Śląsk to rozwinięta turystyka-poza zabytkami Wrocławia, turyści chętnie zwiedzają tutejsze zamki, pałace, twierdze, a także przemierzają szlaki górskie

  • Zachwyt wzbudzają Góry Stołowe i Bystrzyckie, Błędne Skały, a także liczne torfowiska i wodospady Karkonoszy.
  • Do atrakcji turystycznych regionu zaliczają się też kopalnie, sztolnie, forty i podziemia, wokół których krąży wiele legend.
  • Województwo dolnośląskie wiedzie prym w kraju pod względem liczby uzdrowisk i posiada wiele małych, ale urokliwych miasteczek.
TOP