rynek pracy

Według danych statystycznych GUS, województwo dolnośląskie zajmuje piąte miejsce wśród województw z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Wyprzedza je jedynie województwo wielkopolskie, mazowieckie, śląskie i małopolskie. Średnia stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim w styczniu 2013 r. wynosiła 14,3% przy czym poziom bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa jest bardzo różny. Najniższy odsetek osób bezrobotnych występuje w powiecie wrocławskim (5,9%), mieście Wrocławiu (6,1%), powiecie polkowickim (9,6%) i w Jeleniej Górze (10,6%). Najwyższa stopa bezrobocia dotyczy powiatu złotoryjskiego (28,4%), górowskiego (29,1%) oraz wałbrzyskiego (34,7%).

Wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, których udział w zarejestrowanych ogółem na koniec 2012 r. wynosił ponad 50%. W strukturze wiekowej bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 50 rokiem życia, a najmniej liczną grupą są osoby młode, do 25 roku życia (10,4% bezrobotnych ogółem). Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Na zatrudnienie w województwie dolnośląskim mogą liczyć przede wszystkim osoby związane z przemysłem. Województwo dolnośląskie to rejon gdzie szczególnie intensywnie rozwija się przemysł hutniczy, a wiele miejsc pracy oferują zakłady zlokalizowane w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Największym pracodawcę tego okręgu jest Huta Miedzi Ołów, zarządzana przez KGHM Polską Miedź. S.A. Wiele miejsc pracy oferują też dolnośląskie specjalne strefy ekonomiczne: wałbrzyska, jeleniogórska i legnicka. W strefach tych rozwija się przemysł maszynowy, samochodowy, elektroniczny, włókienniczy, odzieżowy i wiele innych. W Wałbrzyskiej SSE działalność prowadzi ponad 100 dużych firm, wśród których najbardziej znane są: Toyota, Cersanit, General Electric, Henkel-Ceresit, Electrolux, Bridgestone, Cadbury czy IBM. Inwestorami Legnickiej SSE są m.in.: Winkelmann, Viessmann, UZIN, Fauricia, TBMECA czy Wezi-Tec. W firmach działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych zatrudnienie mogą znaleźć zarówno pracownicy fizyczni, wykwalifikowani specjaliści, jak i oraz kadra kierownicza.

Co ważne, największe szanse rozwoju zawodowego w województwie daje Wrocław. Chłonny rynek pracy oraz niewielki poziom bezrobocia sprawiają, że jest on celem emigracji coraz większej liczby osób przybywających do miasta nie tylko z obszaru województwa dolnośląskiego, ale i z całej Polski. Na terenie Wrocławia swą działalność gospodarczą prowadzi blisko 100 tysięcy podmiotów gospodarczych reprezentującą każdy możliwy sektor gospodarki.

Leave a Reply:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *