Analityk Biznesowy (projekty HR)


Spółka Impel S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Analityk Biznesowy (projekty HR)
Miejsce pracy: Wrocław

 

Do Twoich zadań na oferowanych stanowisku będzie należało:

 • Analiza projektów biznesowych z obszaru HR pod kątem wykonalności;
 • Wykonywanie analiz biznesowych, dokumentowanie procesów biznesowych HR oraz ich modelowanie;
 • Zbieranie, analizowanie i opracowywanie wymagań biznesowych;
 • Projektowanie rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym, jak i technologicznym;
 • Wsparcie biznesu w analizie i projektowaniu procesów;
 • Analiza przepływu danych w systemach informatycznych, optymalizowanie modelu danych;
 • Formułowanie wymagań dla systemów informatycznych w oparciu o notacje BPMN lub UML;
 • Weryfikowanie merytoryczne zrealizowanych zmian w systemach informatycznych;
 • Współpraca z użytkownikami biznesowymi, developerami, testerami, kierownikami projektów oraz pozostałą częścią zespołów projektowych i procesowych w celu zapewnienia najwyżej jakości procesów i systemów informatycznych;
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i rozwiązań w celu planowania i weryfikacji kosztorysów, jak i realizacji zleceń zmian informatycznych;
 • Wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania;
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
 • Wykonywanie i/lub wsparcie testów weryfikacyjnych i integracyjnych systemów informatycznych;
 • Mapowanie istniejących procesów oraz przygotowywanie propozycji ich modyfikacji;
 • Konsultacje i wsparcie kadry zarządzającej w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Nasze oczekiwania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku analityka biznesowego;
 • Doświadczenie w pracy operacyjnej w strukturach HR oraz znajomość procesów HR (np. rekrutacji, szkoleń, zatrudniania, rozliczania czasu pracy);
 • Łatwość w pisaniu i prowadzeniu dokumentacji projektowej (przekładaniu konceptu na formalną dokumentację);
 • Zaangażowanie, własna inicjatywa, proaktywność, umiejętność generowania rozwiązań;
 • Umiejętność myślenia analitycznego, w tym syntezy informacji z różnych źródeł, wyciągania wniosków oraz przygotowywania praktycznych rekomendacji;
 • Umiejętności prowadzenia/moderowania spotkań projektowych;
 • Umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji;
 • Wykształcenie wyższe - preferowane studia ekonomiczne lub informatyczne;
 • Wiedza narzędziowa:
  • znajomość Excel, Power Point – poziom bardzo dobry;
  • znajomość zwinnych metodyk projektowych np. AGILE oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
  • znajomość technik zbierania, analizy, estymacji i prezentacji wymagań;
  • praktyczna znajomość UML, BPMN, mile widziana znajomość Enterprise Architect.

Z naszej strony oferujemy:

 • Rozwój zawodowy w firmie o ogólnopolskim zasięgu;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Możliwość współpracy z ekspertami w swojej dziedzinie;
 • Wsparcie szkoleniowe;
 • Możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

APLIKUJ TERAZ

TOP