Analityk Biznesowy


CORE Services działa na rynku od 2010 roku, a z naszych usług korzystają zarówno największe instytucje z sektora bankowo-finansowego w Polsce, globalne i lokalne firmy IT jak również młode i dynamicznie rozwijające się software house’y.

 

Obecnie do projektu w sektorze bankowym poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk Biznesowy
Miejsce pracy: Wrocław

Zdalnie


Główne zadania:
 • prowadzenie analizy biznesowej w dużym i złożonym projekcie Commerce
 • udział w projektach wdrożeniowych IT (e-Commerce, CRM, ERP)
 • modelowanie i dokumentowanie procesów biznesowych
 • tworzenie specyfikacji biznesowej i systemowej
 • współpracę z zespołem programistów i zewnętrznymi dostawcami technologicznymi
 • tworzenie i prezentację analiz wspierających podejmowanie decyzji biznesowych
 • identyfikowanie, formułowanie oraz tworzenie katalogu przypadków biznesowych i wymagań
Wymagania:


Szukamy osoby posiadającej min 5-letnie doświadczenie na stanowisku analityka biznesowego IT, która:

 • ma wykształcenie wyższe techniczne/informatyczne/ekonomiczne
 • posiada oświadczenie w prowadzeniu analiz w dużych i złożonych projektach informatycznych oraz ich migracji
 • zna najlepsze praktyki w zakresie analiz biznesowych
 • biegle posługuje się narzędziami CASE i notacją BPMN, UML (lub podobnymi)
 • posiada wiedzę techniczną, która pozwala na swobodną rozmowę z członkami zespołu projektowego w różnych rolach (np. architekt, product owner, designer, programista)
 • pracowała w metodykach zwinnych (Agile, SCRUM , Lean)
 • zna min. podstawy UX i UI
 • potrafi planować i realizować stawiane sobie cele
 • jest przedsiębiorcza, pełna pozytywnej energii i chęci do działania
 • posługuje się j. angielskiego na poziomie min. B2
Oferujemy:
 • Długoterminową współpracę,
 • Dedykowanego opiekuna administracyjnego,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności,
 • Zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy (umowa o pracę/B2B),
 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport).
Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenieodpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danychosobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowaniapłatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługidla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu,sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podaniedanych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularzakontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.
APLIKUJ TERAZ

TOP