Analityk Systemów Bezpieczeństwa


Getin Noble Bank SA

 

poszukuje Kandydatów/ Kandydatek na stanowisko:

Analityk Systemów Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Wrocław
 Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:
 • monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych na rynku rozwiązań klasy IPS/WAF/DLP/SIEM,
 • współpracę przy analizach zagrożeń i trendów związanych z atakami o charakterze cyberprzestępczym,
 • wykonywanie analiz zdarzeń i wykrytych incydentów w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • udział we wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • udział w projektach Banku z zakresu obszaru IT,
 • współpracę ze specjalistami i ekspertami IT w zakresie rozwoju procesów bezpieczeństwa IT
 • udział w pracach SOC (Security Operations Center).
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (preferowane kierunki informatyczne, matematyczne),
 • doświadczenia zawodowego potwierdzającego umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT oraz metod zapobiegania zagrożeniom i atakom i/lub doświadczenia w obszarze administrowania sieciami
 • dobrej znajomości protokołów TCP/IP,
 • dobrej znajomości SSL/TLS,
 • dobrej znajomości systemów Windows Server i/lub Linux,
 • kreatywności i umiejętności otwartego, analitycznego myślenia,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym co najmniej swobodne korzystanie z dokumentacji,
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie z zakresu obsługi systemów klasy SIEM, IPS, Firewall,WAF, DLP,
 • doświadczenie z zakresu administracji serwerami Windows/Linux,
 • certyfikat z zakresu bezpieczeństwa IT.
Dołącz do nas, a otrzymasz:
 • pracę na umowę o pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami,
 • pracę z najnowszymi technologiami w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • udział w innowacyjnych projektach.

 

z dopiskiem: P/DBO/WBI/ASB/01/19/Wrocław w tytule wiadomości


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi Kandydatami.
Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 5000 pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 430 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku – Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.
APLIKUJ TERAZ

TOP