Archiwista


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu
Archiwista
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/23/0099
OBOWIĄZKI:
- szczegółowe zapoznanie z aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy archiwizacji akt (w tym kwalifikacja akt do poszczególnych kategorii oraz okresów przechowywania akt),- czynności biurowe zawiązane z przekazaniem spraw do archiwum zakładowego,- sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,- przygotowywanie akt postępowań do makulacji,- sporządzanie spisów do makulacji,- zapoznanie z dokumentacją archiwum zakładowego,- zapoznanie z działalnością archiwum zakładowego (wymogi stawiane działalności archiwum, w tym warunki lokalowe, techniczne),- wykonywanie innych czynności kancelaryjno-biurowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: obsługa komputera

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu

APLIKUJ TERAZ

TOP