Asystent nauczyciela w szkole


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
Asystent nauczyciela w szkole
Miejsce pracy: Mikoszów
Numer: StPr/20/0318
OBOWIĄZKI:
Pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, pomoc w dowożeniu i odwożeniu dzieci. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka indywidualnie. Czynny udział w zajęciach dydaktycznych, relaksacyjnych, terapia zabawą, muzykoterapia. Współdziałanie z zespołem prowadzącym zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne, planowanie zabaw, asystowanie w wycieczkach i spacerach. Organizowanie wypoczynku dzieci, utrzymanie ładu i porządku w sali, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Miejsce pracy:

Mikoszów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie

APLIKUJ TERAZ

TOP