Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Leśna
Numer: StPr/20/0644
OBOWIĄZKI:
Opracowywanie i realizacja pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną itp.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Poziom wykształcenia i uprawnienia zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Miejsce pracy:

Leśna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w LubaniuTOP