Dynamics AX/365 Developer


TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
TeamQuest to polska, dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, działająca na polskim rynku od 10 lat, w szczególności rekrutacją specjalistów IT.Dla naszego klienta, jednej z kluczowych firm wdrożeniowych, specjalizującej się w systemach ERP, CRM, BPM, WorkFlow, Cloud, prowadzącej zaawansowane projekty wdrożeniowo / integracyjno / utrzymaniowe w Europie,szukamy osoby na stanowisko:
Dynamics AX/365 Developer
MIASTO Wrocław
Nr ref.: 42250#20100074
Zakres obowiązków:
 • rozwijanie i modyfikacja rozwiązań biznesowych w Microsoft Dynamics AX 2012 lub Microsoft Dynamics 365 F&O oraz ich integracja z systemami zewnętrznymi
 • współpraca z zespołem konsultantów, architektów i programistów w przygotowywaniu rozwiązań
 • zapewnienie bieżącego wsparcia w zakresie integralności i komunikacji pomiędzy różnymi systemami
 • identyfikacja błędów i rozwiązywanie problemów
 • testowanie i dokumentowanie prac
 • udział w pracach badawczych i przygotowaniu aktualizacji systemu do wersji Microsoft Dynamics 365 F&O
Wymagania:
 • masz min. 4 lata doświadczenia we wdrożeniach Microsoft Dynamics AX 2012 R3
 • tworzysz rozszerzenia i modyfikacje systemu Dynamics AX 2012
 • posiadasz wykształcenie wyższe (Technologie informatyczne/Informatyka)
 • znasz język angielski na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną


Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie we wdrożeniach Microsoft Dynamics 365 F&O
Oferujemy:
 • Realizację projektów kluczowego partnera Microsoft
 • Dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii IT
 • Wsparcie w rozwoju - szkolenia, warsztaty i certyfikacje
 • Pracę w oparciu o wybraną przez Ciebie formę zatrudnienia
 • Kulturę organizacyjną opartą na współpracy
 • Zgrany zespół, z którymi będziesz świętować wspólne sukcesy podczas wyjazdów integracyjnych
 • Dobrze ulokowane biuro w każdym z 5 miast (Warszawa, Lublin, Poznań, Katowice, Gdańsk) albo całkowita praca zdalna
 • Opiekę medyczną Medicover
 • Kartę sportową
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

APLIKUJ TERAZ

TOP