Dyrektor / Dyrektorka Muzeum Politechniki Wrocławskiej


Muzeum Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Dyrektor / Dyrektorka Muzeum Politechniki Wrocławskiej
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: D/MPWr/58/2022
Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad działalnością Muzeum Politechniki Wrocławskiej, której zadaniem jest gromadzenie materialnych i intelektualnych przejawów działalności Politechniki Wrocławskiej oraz popularyzacja wartości historycznych utrwalających tożsamość Uczelni.

 

Do zakresu obowiązków będzie należało:
 • przygotowanie budżetu i niezbędnych preliminarzy finansowych koniecznych do funkcjonowania Muzeum,
 • zapewnianie, w ramach uprawnień, warunków do realizacji zadań Muzeum,
 • koordynacja działań na rzecz kształtowania zasobu muzealnego,
 • koordynacja realizacji prac charakterze naukowo-badawczym związanych z różnymi aspektami dziejów i działalności Politechniki Wrocławskiej oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu historii nauki i techniki,
 • przygotowanie publikacji o charakterze naukowym lub popularnym z zakresu badawczego, obejmującego dzieje Politechniki Lwowskiej oraz historię wrocławskiej uczelni technicznej w latach 1910-1945 i Politechniki Wrocławskiej od 1945 roku, a także wybrane zagadnienia z zakresu historii nauki i techniki,
 • koordynacja działań muzealnych związanych z promocją Uczelni,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności dla Głównego Urzędu Statystycznego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane o kierunku historia lub historia sztuki),
 • mile widziane posiadanie stopnia naukowego doktora oraz dorobek publikacyjny,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego w stopniu co najmniej średnim,
 • umiejętność zarządzania zespołem i samodzielność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna kultura osobista.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • sympatyczną atmosferę pracy,
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.
Wszystkie CV powinny zawierać poniższą klauzulę RODO *:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

* CV nie zawierające powyższej klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.
APLIKUJ TERAZ

TOP