E-commerce Manager z j. angielskim


Wajnert Meble to polska firma rodzinna założona 1985 roku. Specjalizujemy się w produkcji i projektowaniu wysokiej jakości mebli tapicerowanych i twardych. Nasza fabryka jest jedną z największych w kraju. Jesteśmy stabilnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem inwestującym w nasze zespoły oraz zaplecze produkcyjne. Rozwijamy markę własną Wajnert Meble i pracujemy również dla międzynarodowych marek europejskich. Nasze produkty można znaleźć w ponad 300 salonach meblowych w całym kraju, w salonach partnerskich i sieciowych w całej Europie. Otrzymaliśmy wiele nagród potwierdzających nasze wysokie kompetencje i pozycję lidera na rynku. Działamy globalnie i lokalnie zawsze w poszanowaniu dla drugiej osoby. Wierzymy, że zespół o mocnych kompetencjach to podstawa naszego rozwoju.

 

Obecnie do jednej ze spółek Grupy Meble Wajnert poszukujemy:
E-commerce Manager z j. angielskim
Miejsce pracy: Międzybórz, ul. Kolejowa 67
Szukamy osoby:
 • lidera zespołu,
 • z minimum 5-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku,
 • posługującej się językiem angielskim w stopniu minimum B2,
 • posiadającej praktyczną wiedzę w obszarze analityki webowej i digital marketingu,
 • dynamicznej, zorientowanej na wynik, odważnie zgłaszającej nieszablonowe rozwiązania i nowe pomysły.
Mile widziane, jeśli osoba będzie posiadać:
 • doświadczenie w wykorzystywaniu PrestaShop,
 • znajomość rynku mebli i wyposażenia wnętrz,
 • wiedzę o handlu internetowym,
 • wiedzę w obszarze analityki webowej,
 • wiedzę w obszarze digital marketingu.
Na codzienną pracę managera składa się:
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego,
 • zarządzanie treściami i content marketingiem w różnych wersjach językowych,
 • nadzór nad integracjami i importem danych,
 • codzienny monitoring narzędzi analitycznych (Google Analytics, Google Search Console, Hotjar i inne),
 • przygotowywanie analiz i raportów na podstawie danych analitycznych i przygotowywanie wniosków na ich podstawie, w zakresie proponowanych zmian w sklepie internetowym i kampaniach promocyjnych,
 • prowadzenie analiz sprzedaży oraz analiz konkurencji oraz monitorowanie kluczowych wskaźników i KPI,
 • współpraca z innymi działami, w tym z działem IT i agencjami w zakresie wdrażania zmian w sklepie internetowym,
 • koordynowanie działań oraz współpraca z agencjami i firmami zewnętrznymi, prowadzącymi działania na rzecz sklepu internetowego,
 • uruchamianie i prowadzenie kampanii promocyjnych w sklepie internetowym,
 • wspieranie handlowców w obszarze sprzedaży internetowej,
 • wspieranie sprzedaży opartej o inne marketplace’y,
 • tworzenie newsletterów i kampanii w obszarze e-mail marketingu,
 • dbanie o wysoką jakość obsługi Klienta.
Aplikuj jeśli oczekujesz:
 • zatrudnienia w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • pracy w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę lub umowę B2B,
 • elastycznej pracy w formie hybrydowej,
 • atrakcyjnego wynagrodzenia,
 • udziału w ambitnych projektach i wyzwaniach,
 • pracy w ambitnym zespole,
 • możliwości dalszego rozwoju,
 • dalszego szkolenia w obszarze e-commerce
 • pakietu zniżek na produkty oferowane przez firmę,
 • możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • dofinansowania do kursów językowych.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wajnert Meble sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.97, o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych."

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyborzu, przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail dane.osobowe@wajnert.com.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach,
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ

TOP