Elektromechanik - Konserwator


Tradycja i Jakość Sp. z o.o. to polska sieć spożywczych marketów dynamicznie działająca we Wrocławiu i jest zaliczana obecnie do grona większych pracodawców na terenie miasta. Gwarantuje stałe i stale rosnące zatrudnienie ponad 300 osobom. Nasza firma stosuje nowoczesny system zarządzania potencjałem ludzkim, a efektywne instrumenty zabezpieczenia socjalnego pracowników tworzone są w pełni zgodnie z prawem i standardami europejskimi.

 

Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisko:

Elektromechanik - Konserwator
Miejsce pracy: Wrocław
 
Zakres obowiązków:
 • naprawa i konserwacja, usuwanie awarii instalacji oraz wyposażenia elektrycznego sklepów spożywczych i biur;
 • modernizacje instalacji elektrycznych, tablic rozdzielczych i złączy kablowych;
 • drobne naprawy wyposażenia sklepów i biur, naprawy ogólnobudowlane;
 • wykonywanie zleconych zadań bieżących, w tym o charakterze ogólnobudowlanym, transport i montaż wyposażenia sklepów spożywczych.

 

 

Wymagania:
 • wykształcenie specjalistyczne minimum zasadnicze zawodowe elektryczne;
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze sklepowych urządzeń chłodniczych;
 • wiedza i umiejętności z zakresu drobnych napraw wyposażenia sklepów i napraw ogólnobudowlanych;
 • sprawność manualna;
 • dobra organizacja pracy;
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych, możliwość ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków ich rodzin, podarunki świąteczne, wczasy pod gruszą;
 • nagrody pieniężne za polecanie nowych pracowników;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że Tradycja i Jakość sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej"administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwoskontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Tradycja i Jakość Sp. z o.o. al.Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław, lub za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl

 1. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

APLIKUJ TERAZ

TOP