Elektromonter - serwis oświetlenia drogowego


ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku.Realizujemy inwestycje w branży elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej oraz inżynierii ruchudrogowego. Od kwietnia 2007r. jesteśmy Spółką giełdową.

ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku.

Realizujemy inwestycje w branży elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej

oraz inżynierii ruchu drogowego. Od kwietnia 2007r. jesteśmy Spółką giełdową.

W związku z dalszym rozwojem Spółka poszukuje osoby na stanowisko:

Elektromonter - serwis oświetlenia drogowego
Miejsce pracy: Legnica
Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne (w zawodzie elektryk, elektronik, teleinformatyk),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B - warunek konieczny.
Obowiązki:
 • usuwanie awarii oświetlenia drogowego,
 • prace konserwacyjno-pomiarowe na urządzeniach elektroenergetycznych (sieć nn).
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju,
 • pracownik ma samochód służbowy do dyspozycji jako narzędzie pracy (objazdy po Legnicy),
 • możliwość wynajęcia przez pracodawcę mieszkania służbowego w Legnicy.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanieprzez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celuprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CVnastępującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danychosobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119, s. 1)) – dalej RODO, informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiskoElektromonter - serwis oświetlenia drogowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane wogłoszeniu przez okres 3 miesięcy a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przezokres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji prowadzonej przezELEKTROTIM S.A. na stanowisko Elektromonter - serwis oświetlenia drogowego ;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ichprzetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danychosobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@elektrotim.pl;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych zprzeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Elektromonter - serwis oświetlenia drogowego .
APLIKUJ TERAZ

TOP