Elektryk


Ogłoszenie numer: 7788147, z dnia 2022-12-30

POWERCHINA to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna).

Elektryk

Miejsce pracy: Szalejów Górny

 

Opis stanowiska

 • Wykonywanie nowych lub przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych zasilania placu budowy i zaplecza technicznego budowy
 • Podłączanie, odłączanie i konserwacja szaf rozdzielczych, oświetlenia terenu, agregatów prądotwórczych
 • Kontrola urządzeń i aparatury na placu budowy w zakresie eliminowania zagrożeń porażenia energią elektryczną w instalacjach podległych
 • Konserwowanie, diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych placu budowy i zaplecza placu budowy
 • Przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej
 • Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji
 • Instalowanie, konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu
 • Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych placu budowy
 • Montowanie lub wymiana zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciążeniowych oraz prze-prowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemień ochronnych
 • Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego
 • Montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie placu budowy
 • Współpracowanie z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
 • Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe elektryczne minimum na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo jazdy kategorii "B"
Wymagane uprawnienia: 

Aktualnie ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń:

 • sieci i instalacje elektroenergetyczne o napięciu minimum do 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • sieci elektryczne oświetlenia drogowego
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
Wymagane umiejętności:
 • Umiejętność określenia zapotrzebowania materiałów niezbędnych do pracy oraz ich odbiór z hurtowni
 • Umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami do wykonywania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych
 • Umiejętność w zakresie podstawowym posługiwania się komputerem oraz oprogramowa-niem MS Office oraz programami pocztowymi
 • Umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do kart Multisport
 • Środki ochrony indywidualnej (odzież, obuwie robocze)
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Przyjazną i pozytywną atmosferę w międzynarodowym zespole
 • Wysoką kulturę organizacyjną
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP