Główny księgowy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113449

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie prowadzenia rachunkowości Urzędu poprzez sporządzanie, przyjmowanie, organizowanie obiegu i kontrolowanie dokumentów
 • wykonywanie dyspozycji (podpisywanie przelewów i dokumentów gotówkowych) środków pieniężnych
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych
 • nadzorowanie i – poprzez podległego kierownika Oddziału – koordynowanie pracy Oddziału Księgowości i Budżetu
 • nadzorowanie sporządzania planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych
 • dokonywanie analizy sprawozdań budżetowych i finansowych
 • nadzorowanie regulowania zobowiązań Urzędu
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie albo ekonomiczne wyższe studia zawodowe albo uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie albo studia wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP