Informatyk


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 71988

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, kontakt z dostawcami i wykonawcami usług informatycznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • utrzymuje sieci transmisyjne urzędu w nieprzerwanej dyspozycyjności poprzez monitorowanie istotnych zdarzeń, archiwizowanie danych, usuwanie awarii urzadzeń i sieci w celu zapewnienia pracownikom urzędu dostępu do zasobów informatycznych; utrzymuje komputery wraz z ich oprogramowaniem w pełnej sprawności celem zapewnienia pracownikom urzędu bezpiecznego i sprawnego dostepu do zasobów informatycznych
 • obsługuje system EZD i wspiera pracowników urzędu w tym zakresie
 • tworzy i obsługuje stronę internetową urzędu
 • udziela konsultacji użytkownikom sieci w zakresie korzystania z oprogramowania i sprzętu
 • określa potrzeby informatyczne urzędu i w tym zakresie uczestniczy w procesie zakupowym
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia usług teleinformatycznych
 • przygotowuje na potrzeby urzędu aplikacje wspomagające pracę urzędu lub obsługuje nabyte lub zewnętrzne systemy wspomagające pracę urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu siecią, tworzeniu baz danych, obsłudze i konserwacji sprzętu komputerowego lub tworzeniu stron internetowych
 • znajomość systemów operacyjnych, znajomość konfiguracji i organizacji sieci informatycznych, znajomość sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych, znajomość języka programowania MySQL, znajomość systemu LINUX w zakresie konfiguracji i obsługi usług serwerowych, umiejętność tworzenia responsywnych stron internetowych w wybranych narzędziach typu PHP7, HTML5, DHTML, CSS3, AJAX, WORDPRESS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego
APLIKUJ TERAZ

TOP