Inspektor ds. gospodarki odpadami


Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Inspektor ds. gospodarki odpadami
Miejsce pracy: Lubin
Numer: StPr/21/1895
OBOWIĄZKI:
1. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej m.in. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych3. Przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów4. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów, sprawozdań, raportów od przedsiębiorstw odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne, nadzorowanie realizacji zadań powierzonych w/w przedsiębiorstwom5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą6. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi7. Obsługa systemu składania deklaracji i systemu reklamacji8. Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi ustawami9. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

konieczne: wymagane wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami), umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów komputerowych, prawo jazdy kat. B, znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, znajomość ustawy Ordynacja podatkowa, dodatkowe: znajomość systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin, znajomość uchwał Rady Miejskiej w Lubinie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, znajomość obsługi Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami BDO, dobra organizacja pracy

Miejsce pracy:

Lubin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w LubinieTOP