Inspektor / Inspektorka Nadzoru


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Inspektorka Nadzoru
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres czynności:
 • bieżący nadzór nad realizacją robót instalacyjnych, dokonywanie ich odbiorów i rozliczeń zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • organizacja procesu przygotowawczego na wykonawstwo inwestycji, robót naprawczych, remontowych i utrzymaniowych, prowadzonych systemem zleconym, w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich;
 • opiniowanie wniosków, wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na roboty naprawcze, remontowe, modernizacyjne, wykonywanie w budynkach i obiektach budowlanych przez innych użytkowników,
  w tym spółek kolejowych z uwzględnieniem wyspecyfikowania wartości nakładów koniecznych oraz pozostałych;
 • udział w odbiorach technicznych i rozliczeniach rzeczowo - finansowych wykonanych robót;
 • analiza i ocena stanu techniczno - eksploatacyjnego zarządzanych i administrowanych budynków, obiektów inżynierii lądowej wodnej, urządzeń technicznych, opracowywanie zakresu prac i obmiarów w celu przeprowadzenia remontów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych, optymalnie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 • znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi);
 • bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, Norma Pro, AutoCAD);
 • odporność na stres, wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność.
Oferujemy:
 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP