Inspektor kontroli zakładu


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Inspektor kontroli zakładu
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/24/1665
OBOWIĄZKI:
Kandydat pod opieką opiekuna stażu zawodowego przygotowuje się do pracy na stanowisku Inspektora kontroli Zakładu poprzez odbycie stażu zawodowego polegającego na:udziale w szkoleniach organizowanych przez Centra Szkoleniowe,samokształceniu kierowanym i utrwalaniu nabytej wiedzy,uczestniczeniu w przygotowaniu kontroli i czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli Zakładu, tworzeniu projektów dokumentów z kontroli.Umowa o pracę Kontakt z pracodawcą: Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty, która znajduje się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace.Poszukujemy 15 pracowników na stanowisko.Nabór będzie się składał z testu ze znajomości programów MS Word oraz MS Excel oraz rozmowy kwalifikacyjnej z elementami wywiadu kompetencyjnego - przeprowadzonej w Oddziale lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy wywiad on-line. Uzupełnieniem informacji o kandydacie będzie przeprowadzone, w formie testu elektronicznego, badanie preferowanych stylów zachowania w pracy. Będą w nim uczestniczyć osoby, które pomyślnie przejdą testy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego warunkującego powołanie na stanowisko Inspektora kontroli Zakładu wiąże się ze spełnieniem warunków określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osobamusi: posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, mieć nienaganną opinię i nie być karaną za przestępstwo z winy umyślnej.Możliwość wykonywania pracy w Oddziale ZUS we Wrocławiu lub jednostce organizacyjnej Oddziału ZUS we Wrocławiu położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata. CVlist motywacyjnyskany dokumentów potwierdzających wykształcenie. Sala : E,C
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne określone dla stanowiska pracy: wykształcenie wyższeWymagania dodatkowe:Poszukujemy kandydatów z dobrą znajomością obsługi programów MS Word oraz MS Excel. Zorientowanych na jakość i osiąganie zamierzonych celów. Komunikatywnych, otwartych na współpracę i rozwój. Od kandydatów wymagamy umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. Kandydat powinien posiadać prawo jazdy kategorii B.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 do 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

APLIKUJ TERAZ

TOP