Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Jeleniogórskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 133404

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, praca przy komuterze,praca z bezposrednią obsługą klienta, stanowisko pracy na I piętrze bez windy

Zakres zadań

  • prowadzenie inspekcji obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu utrzymania obiektów budowlanych
  • prowadzenie inspekcji obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu utrzymania obiektów budowlanych
  • prowadzenie postępowań administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane, architektoniczne w dowolnej specjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych w obszarach prawa budowlanego i kpa
  • uprawnienia budowlane w dowolnym zakresie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ

TOP