Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Polkowice
Ogłoszenie o naborze Nr 135924

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią ( teren powiatu polkowickiego ). Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego niezbędna jest komunikatywność. Praca przy komputerze. Siedziba Inspektoratu znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikajcych z ustawy Prawo budowlane pozostających w kompetencji i właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • działalność inspekcyjno-kontrolna ( przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów w trakcie użytkowania, kontrole obowiązkowe ), prowadzenie postępowań w sprawach katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji, przyjmowanie stron postępowania administracyjnego,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz administracyjnej obsługi procesu budowlanego. Wskazane doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej ,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych doniej, znajomość przepisów Kodeksu postępowania admionistracyjnego
 • prawo jazdy kat.B
 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP