Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha
edytor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 138744

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią - wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Wałbrzycha . Kontakt z klientami, siedziba inspektoratu na i piętrze - brak windy. Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego w czasie pracy w terenie, bezpośredni kontakt z klientami.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • przyjmowanie stron postępowania,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym,
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budownictwem,
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • - znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - prawo jazdy kat. B,
 • - umiejętność analitycznego myślenia,
 • - odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - doświadczenie w administracji,
 • - komunikatywność,
 • - samodzielność,
 • - zdolności mediacyjne.


TOP