Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lubin
Ogłoszenie o naborze Nr 97148

Warunki pracy


 • praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych

 • korzystanie z samochodu służbowego bez etatowego kierowcy

 • przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji

 • siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą

 • praca biurowa przy komputerze

 • praca na terenie Powiatu Lubińskiego;

   Zakres zadań

 • prowadzi kontrole przebiegu budowy oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości i kompetencji organu nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień
 • prowadzi obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzi postępowania egzekucyjne należności o charakterze niepieniężnym, wynikające z wydanych decyzji lub przepisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów i procedur administracyjnych
 • wiedza techniczna oraz umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m i przy komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania oraz wykładni przepisów prawnych
 • odporność na stres oraz komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP