Inspektor nadzoru ds. spawalnictwa i odbiorów materiałów nawierzchniowych​


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Inspektor nadzoru ds. spawalnictwa i odbiorów materiałów nawierzchniowych

Wrocław
Numer referencyjny:
WZ/IG/47/09/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

Praca w terenie, na terenie całej sieci kolejowej, wymaga wyjazdów (delegacje jedno i wielodniowe) przede wszystkim na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładów Linii Kolejowych we Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, a dodatkowo Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sprawowanie nadzoru, w tym kontroli robót, dokumentacji, wyposażenia, stosowania obowiązującego prawa i innych spraw związanych ze spawalnictwem, a w szczególności elementów stalowych nawierzchni kolejowej,
 • udział w pomiarach, odbiorach, badaniach i analizach przyczyn powstawania uszkodzeń elementów infrastruktury drogi szynowej,
 • udział we wdrażaniu i dopuszczaniu do prac spawalniczych w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. technologii spawalniczych, spawaczy, firm, narzędzi i materiałów spawalniczych,
 • udział w komisjach technicznych oraz dokonywanie odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • sporządzanie dokumentacji, w tym sprawozdań, protokołów, analiz związanych z prowadzoną działalnością.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne, związane z metalurgią lub budową i utrzymaniem dróg żelaznych,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z drogami żelaznymi / spawalnictwem lub metalurgią, 
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych (praca ma charakter DELEGACJI),
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się widzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ

TOP