Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża elektryczna)


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża elektryczna)
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
Zadania:
 • Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad prawidłowym prowadzeniem wykonawstwa i rozliczanie robót w nowo budowanym obiekcie produkcyjno-przemysłowym;
 • Sprawowanie kontroli na innych obiektach;
 • Delegacje na terenie Polski – gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Odbiór jakościowy robót budowlanych oraz ścisła współpraca z biurem budowy;
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonywanie kosztorysów inwestorskich;
 • Kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
 • Współudział w rozliczaniu inwestycji – weryfikacja rozliczeń wykonawstwa robót;
 • Kontrola nad realizacją postępów na budowie oraz współpraca z Kierownikami budowy a także z innymi uczestnikami procesu budowlanego;
 • Pozyskiwanie i udział w wyborze wykonawcy robót;
 • Uczestniczenie w co tygodniowych koordynacjach;
 • Raportowanie w postępach prac do zarządu spółki.
Wymagania:
 • Staż pracy min. 5 lata przy obiektach wielkopowierzchniowych. Warunek konieczny;
 • Czynne uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - bardzo dobra znajomość Prawa budowlanego oraz norm;
 • Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem;
 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży elektrycznej;
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru w przypadku inspektora w branży elektrycznej;
 • Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie AutoCad lub innym podobnym;
 • Bardzo dobra znajomość problematyki automatyki maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Dokładność i skrupulatność do pełnienia obowiązków Inspektora;
 • Wysoka komunikatywność i umiejętność organizacji pracy;
 • Dobra kondycja fizyczna i stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na wysokości pow. 3 m;
 • Pełna dyspozycyjność;
 • Wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
 • Znajomość oprogramowania Norma Pro, MS Office;
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego.
Oferujemy:
 • Umowa o pracę na pełny etat;
 • Wynagrodzenie 12 000 brutto;
 • System pracy jednozmianowy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Seka Invest sp. z o.o. sp. k. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."
APLIKUJ TERAZ

TOP