Inspektor nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

„KOZANÓW IV”


poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym
Miejsce pracy: Wrocław

 

Zakres obowiązków
 • Przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie postępowań na roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi,
 • Przygotowywanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych,
 • Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • Sporządzanie lub weryfikacja przedmiarów robót, wycen szacunkowych i kosztorysów a także dokumentacji formalno-prawnej oraz technicznej w zakresie robót remontowych,
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzór nad terminową realizacją zleconych robót w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym zgodnie z zawartymi umowami,
 • Udział w przygotowywaniu planów remontowych i monitorowanie ich realizacji,
 • Organizacja i nadzór nad bieżącymi robotami konserwatorskimi,
 • Rozliczanie zrealizowanych prac w ramach środków przewidzianych na konserwację i realizowanych ze środków funduszu remontowego - weryfikacja rzeczowo-finansowa kosztorysów, potwierdzanie wystawionych faktur pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z zawartymi umowami,
 • Przyjmowanie wniosków, interwencji i pism mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek ogólnobudowlanych lub instalacyjnych, awarii w obiektach lub na terenie Spółdzielni oraz ich terminowe załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także wewnętrznymi regulaminami Spółdzielni,
 • Dokonywanie wizji w sprawach technicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych na wniosek mieszkańców, sporządzanie protokołów z wizji oraz kwalifikowanie i zlecanie wykonania prac w ramach środków przewidzianych na konserwację,
 • Archiwizowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej i związanej z utrzymaniem nieruchomości oraz korespondencji z mieszkańcami, staranne i zgodne z wiedzą techniczną jak również zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe (budowlane lub instalacje sanitarne),
 • Uprawnienia budowlane (konstrukcyjno-budowlane lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość programów środowiska Windows w tym Word, Excel oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność kosztorysowania (NORMA),
 • Dokładność, terminowość, uczciwość, umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • System premiowy,
 • Świadczenie urlopowe.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.


TOP