Inspektor Nadzoru


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Nadzoru
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności:

 • bieżący nadzór nad realizacją robót instalacyjnych, dokonywanie ich odbiorów i rozliczeń zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • organizacja procesu przygotowawczego na wykonawstwo inwestycji, robót naprawczych, remontowych i utrzymaniowych, prowadzonych systemem zleconym, w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 • opiniowanie wniosków, wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na roboty naprawcze, remontowe, modernizacyjne, wykonywanie w budynkach i obiektach budowlanych przez innych użytkowników,
 • w tym spółek kolejowych z uwzględnieniem wyspecyfikowania wartości nakładów koniecznych oraz pozostałych
 • udział w odbiorach technicznych i rozliczeniach rzeczowo - finansowych wykonanych robót
 • analiza i ocena stanu techniczno - eksploatacyjnego zarządzanych i administrowanych budynków, obiektów inżynierii lądowej wodnej, urządzeń technicznych, opracowywanie zakresu prac i obmiarów w celu przeprowadzenia remontów

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z ograniczeniami
 • znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót
 • doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych, optymalnie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego
 • znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, Norma Pro, AutoCAD)
 • odporność na stres
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • możliwość pracy zmianowej
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP