Inspektor Ochrony Danych


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni osobę na stanowisku

 

Inspektor Ochrony Danych
Miejsce pracy: Wrocław

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • realizowanie obowiązków IOD w DCO, wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych w DCO, inicjowanie zmian, monitorowanie przestrzegania przepisów i przyjętych w DCO standardów i regulacji,
 • czynny udział w sporządzaniu umów, regulaminów i innych dokumentów związanych
  z ODO,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy ODO, w tym: rejestrów, analizy ryzyka i oceny skutków dla ODO,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników DCO z zakresu ODO i bezpieczeństwa informacji,
 • bieżące realizowanie odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawo),
 • wiedza z zakresu ODO i bezpieczeństwa informacji (poparta certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami ze szkoleń), znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania danych prawnie chronionych i ochrony danych osobowych na poziomie zaawansowanym,
 • co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku IOD (mile widziane w branży medycznej),
 • zaawansowana znajomość programu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny pracy do uzgodnienia, pierwsza umowa będzie umową na 3-miesięczny okres próbny,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

TOP