Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ziemnice
Ogłoszenie o naborze Nr 125730

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 w siedzibie Inspektoratu oraz w obrębie powiatu legnickiego (częste wyjazdy samochodem służbowym);


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- wyjazdy służbowe (kontrole, narady, szkolenia);


- kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;


- praca w budynku 1-piętrowym bez windy (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań

  • prowadzenie spraw związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie działania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
  • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji
APLIKUJ TERAZ

TOP