Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bystrzyca Kłodzka
Ogłoszenie o naborze Nr 129207

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu
 • praca w terenie (kontrole)
 • prowadzenie samochodów służbowych
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • wyjazdy służbowe
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, na parterze, z dostępem do światła dziennego
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badaniem przedubojowym i poubojowym, oceną mięsa i nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • zajmuje się badaniem mięsa metodą wytrawiania w Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
 • prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • prowadzi dokumentację spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji,
 • prowadzi sprawy związane z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • opracowuje sprawozdania i dokumentację z realizacji powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii – w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • znajomość przepisów krajowego i unijnego prawa żywnościowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP