Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy
Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Oleśnica
Ogłoszenie o naborze Nr 133519

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
praca w terenie – wyjazdy służbowe,
praca w siedzibie inspektoratu przy komputerze,
prowadzenie samochodu osobowego,  
obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy,
bariery architektoniczne :brak windy i podjazdów,
brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, konieczność poruszania się po schodach, praca na I piętrze.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem w kraju i z zagranicą,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością sektora akwakultury
 • kontorle bioasekuracji w zakresie HPAI i ASF

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi urządzeń IT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • podstawowa znajomość KPA
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP