Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ziemnice
Ogłoszenie o naborze Nr 133652

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 w siedzibie Inspektoratu oraz w obrębie powiatu legnickiego (częste wyjazdy samochodem służbowym);


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- wyjazdy służbowe (kontrole, narady, szkolenia);


- kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;


- praca w budynku 1-piętrowym bez windy (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie działania
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji
APLIKUJ TERAZ

TOP