Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lwówek Śląski
Ogłoszenie o naborze Nr 135710

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
 • Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej u zwierząt.
 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu.
 • Praca w terenie w różnych warunkach środowiskowych, bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami (domowymi, gospodarskimi, dzikimi) możliwy kontakt z materiałem zakaźnym, alergenami.
 • Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.
 • Stres związany z podejmowaniem decyzji, przeprowadzeniem kontroli, kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
 • Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ( Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek piętrowy).
 • Praca wymaga przemieszczania się między piętrami, brak windy.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kontrolne w ramach realizacji przydzielonych zadań oraz sporządza stosowne dokumenty w sprawach związanych z : - zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania - rejestracją chorób zakaźnych zwierząt - monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych - transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i z zagranicą -organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt innych miejsc gromadzenia zwierząt, - przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt, - działalnością podmiotów sektora akwakultury, - przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem, - wymogami warunkowości, przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
 • Opracowuje i realizuje plany kontroli problemowych i przeprowadza kontrole urzędowe w zakresie właściwości zespołu.
 • Przygotowuje sprawozdania, zestawienia statystyczne oraz informacje związane z wykonywanymi zadaniami.
 • Pobiera próbki do badań i przygotowuje stosowną dokumentację.
 • Obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne wykorzystywane przy realizacji zadań.
 • Obsługuje i aktualizuje bazy danych oraz rejestry.
 • Przygotowuje projekty pism, decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących realizowanych zadań.
 • Wystawia świadectwa zdrowia.
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku lekarza weterynarii- prawo wykonywania zawodu.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności obsługa pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, rzetelność, punktualność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
 • Znajomość aktów prawa krajowego i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i administracji.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Staż pracy w powiatowym inspektoracie weterynarii.
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ

TOP