Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 138524

Warunki pracy


 • Praca od poniedzialku do piątku w godz. 7.00- 15.00
 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu
 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • Praca w terenie w różnych warunkach środowiskowych, bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami ( domowymi, gospodarskimi, dzikimi) możliwy kontakt z materiałem zakźnym
 • narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne
 • wyjazdy służbowe
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze z dostępem do światła dziennego

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji w zakładach zatwierdzonych, rejestrowanych, w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego;
 • Wystawianie, wydawanie, odbiór, ewidencjonowanie, przechowywanie eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju oraz badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • Przekazywanie i przesyłanie informacji w systemach informatycznych oraz obsługa programów Vetlink, SIRZ, PA ARMiR, TRACES NT, RASFF, e- klient;
 • Pobieranie próbek oraz nadzór nad pobieraniem próbek do badań urzędowych, w tym do badań monitoringowych;
 • Prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących przy wytwarzaniu , przechowywaniu i tranporcie produktów pochodzenia zwierzecego przeznaczonych do wprowadzania na rynek;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku lekarza weterynarii- prawo wykonywania zawodu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w tym administracyjnego i weterynaryjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa oprogramowania komputerowego stosowanego w Inspekcji Weterynaryjnej


TOP