Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Trzebnica
Ogłoszenie o naborze Nr 139447

Warunki pracy

Praca w biurze na terenie zakładu przetwórstwa spożywczego w Ujeźdźcu Małym 55-100 Trzebnica. Praca zmianowa w godzinach: I zmiana od 7.00 do 13.00, II zmiana od 13.00 do 21.00, od poniedziałku do piątku. Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza wyznaczonymi  i w dni wolne od pracy. Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych. Stanowisko pracy usytuowanie na I pietrze budynku - brak windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynacja i bezpośrednia weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem w zakładzie
 • Kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych w całym zakładzie, w tym wynikających z wymagań Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie: warunków sanitarnych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zakładowych procedur dotyczących systemów bezpieczeństwa żywności (np. programy wstępne, SPS, SSOP, system HACCP), postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie spraw związanych z certyfikacją eksportową partii wysyłkowych, w tym na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Pobieranie próbek urzędowych mikrobiologicznych
 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Obsługa systemów i programów informatycznych związanych z wykonywanymi czynnościami (np. RASFF, ADNS)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności oraz opracowanie decyzji i postanowień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • Obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • Znajomośc przepisów weterynaryjnych - polskich i unijnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP