Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69289

Warunki pracy

Praca w terenie oraz biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagającej przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególności:
 • Prowadzenie i nadzorowanie działań w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie badań monitoringowych zwierząt w celu wykrycia zakażeń
 • Prowadzenie działań w ognisku choroby
 • Przygotowywanie dokumentacji dla PLW lub osoby upoważnionej do wydawania decyzji administracyjnych
 • Nadzór nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego
 • Kontrola i zwalczanie występowania odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie działania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku lekarza weterynarii- prawo wykonywania zawodu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych
 • Komunikatywność
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawa krajowego i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość, co najmniej jednego z języków obcych stosowanych w UE w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

TOP