Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kamienna Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 69340

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdu służbowego, kontakt z klientami, kontakt ze zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, kontrola nadzorowanych zakładów, pobieranie prób do badan laboratoryjnych. prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie działalności Inspekcji.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze) - brak windy i podjazdów

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, spełnieniem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzenia na rynek;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mięczaków i skorupiaków;
 • prowadzenie spraw związanych z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny;
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postepowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karanymi wobec podmiotów zajmujących si ę produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • przeprowadzanie niedyskryminujących kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia w trybie określonym przepisami o weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • opracowywanie i koordynacja powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach;
 • pobieranie próbek w zakresie: 1) urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących: a) badania zwierząt rzeźnych i mięsa, b) nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, 2) badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
prawo wykonywania zawodu lekarza w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego;
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji weterynaryjnej, Służby cywilnej i prawa administracyjnego;
Aktualne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów);
Umiejętność obsługi komputera
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Dyspozycyjnośc
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ

TOP